Samostatné stavby - vazníky STAVERS s.r.o.

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:


Samostatné stavby z příhradových vazníků

Příhradové střešní konstrukce nahrazují železobetonové nebo ocelové krovy. Ukázalo se, že dřevo je pro stavbu lehkých a prefabrikovaných staveb ideálním konstrukčním materiálem. Oproti jiným konstrukcím lze dřevěné konstrukce staticky velmi dobře řešit neboť metoda gang-nail umožňuje přesného spojení konstrukce při nízké výchozí hmotnosti.
 
OBYTNÉ NÁSTAVBY
Vazníky je možno kombinovat s ocelovými konstrukcemi. Obytné nástavby mohou být i dvoupodlažní. Příhradové vazníky umožňují vybudovat obytné podkroví na panelových domech při plném provozu. Konstrukce může být celodřevěná nebo kombinovaná s ocelovými nosníky. Některé typy střech jsou vhodné k zakotvení i dvoupodlažní půdní vestavby.
 
PRUMYSLOVÉ A PRODEJNÍ HALY, ZEMĚDĚLSKÉ STAVBY
Obchodní centrum i výrobní hala může být zastřešena za čtyři dny. Termín dodání včetně montáže lze naplánovat na dny i hodiny.
Rychlá montáž a úspora materiálu je velkou předností příhradových konstrukcí. Rozpon vazníků bez mezilehlých podpor je až 30 metrů. Halové vazníky mohou být navrhovány jako rámové nebo obloukové. Hmotnost vyztuženého vazníku dle typu stavby dosáhne až 1500 kg. Konstrukce haly může být i celodřevěná se stěnovými panely a průvlaky. Využití hal je jako skladové areály, prodejní plochy, průmyslové výrobní objekty a zemědělské stavby.
 
REKONSTRUKCE STŘECH NA SEDLOVÉ
Sedlová střecha odstraní problémy se zatékáním a stojící vodou. Užitnost zastavěného prostoru se násobí vhodným využitím půdních prostor.
Rekonstrukce plochých střech je velmi výhodná při jejich změně na sedlové. Systém střešních vazníků umožní zateplení objektu a zlepší estetický vzhled budov. Zároveň se zvyšuje užitnost budov o využití půdních prostor. Příhradové vazníky umožňují svou konstrukcí nejen prosté sedlové zastřešení, ale i tvorbu nápaditých úžlabí nebo vzájemně se protínajících valeb.
 
RODINNÉ DOMY A REKREAČNÍ OBJEKTY
Domy, chaty, bazény,kurty i garáže lze zastřešit za jeden den. Vhodně volenou střechou lze při stavbě rodinného domku dosáhnout i několika miliónových úspor.
Styčníková konstrukce je dodávána na stavbu v požadovaný den. Střechu rodinného domku lze smontovat za 2 dny. Stavbu lze od počátku koncipovat ekonomicky tím, že zděný štít lze nahradit štítovými vazníky. Střešní okna a vikýře jsou módními prvky, které lze snadno do konstrukcí střech navrhnout. Oblouků lze dosáhnout segmentováním, které se dotvaruje střešními latěmi.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky